Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Folia-samochodowa.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

Regulamin obowiązuje od 07.02.2023 - poprzednia wersja regulaminu


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§ 13 Zmiana regulaminu
§ 14 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia towaru w Sklepie niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; jeśli nie wskazano inaczej, to postanowienia regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Folia-samochodowa.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://folia-samochodowa.pl. 
Sprzedawca – FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001069661, NIP 9452189638, nr REGON 363293653. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych,-) wpłacony w całości. Podmiotem upoważnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz w osobie: Tomasza Zachariasza.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


Adres pocztowy (do korespondencji): ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska.
Adres punktu odbioru zamówień: ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska.
Adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl
Telefon: 732082998.
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska.
Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska.


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE


Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
Sprzedawca nie dostosowuje ceny do Kupujących w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
W przypadku obniżki ceny (promocji) towaru, Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem Sklepu o najniższej cenie tego towaru w ciągu ostatnich trzydziestu dni przed wprowadzeniem obniżki.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu dodawanie opinii na temat towarów dostępnych w Sklepie. Możliwość dodawania opinii mają wyłącznie zalogowani Kupujący.
Sprzedawca weryfikuje czy opinia na temat danego towaru została wystawiona przez osobę, która faktycznie go używała lub nabyła.
Sprzedawca publikuje wyłącznie opinie pochodzące od Kupujących, którzy w historii zamówień posiadają dany towar, którego dotyczy opinia.
Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie.

§ 5 PŁATNOŚCI


1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
2. Za pośrednictwem platformy płatniczej: 
PayPal (opłata dodatkowa 3% wartości zamówienia)
BLIK
Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)
PayU (przelew natychmiastowy)
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
2. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego (opłata dodatkowa 3 %).
1. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online (Przelew natychmiastowy) jest Blue Media S.A.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
2. Do czasu realizacji zamówienia przez sklep należy doliczyć czas dostawy przesyłki:
Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej - maksymalnie 2 dni robocze.
Wysyłka za pośrednictwem Inpost (paczkomaty) - maksymalnie 3 dni robocze.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i autoryzacji.
1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
2. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
Rzeczpospolita Polska
Belgia
Bułgaria
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Luksemburg
Łotwa
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Niemcy
Wielka Brytania
Czechy
Litwa
Słowacja
Austria
Irlandia
Holandia
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej
Do paczkomatów InPost
Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych
Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
1. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
3. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
4. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
5. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę (FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SP. K.
, ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska, 30-199 Rząska; numer telefonu : +48732082998; adres email : info@folia-samochodowa.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą  lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy3. ). Odstąpienie od umowy może zostać złożone również w formie oświadczenia drogą telefoniczną. 
1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
9. Konsument, który odstąpił od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.


§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
⦁ w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
⦁ w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
⦁ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
⦁ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
⦁ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
⦁ o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
⦁ o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta;
⦁ o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.


§ 9 REKLAMACJE


⦁ Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową oraz zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym towaru bez wad fizycznych i prawnych.
⦁ W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
⦁ Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy (Sprzedawca jednoznacznie wskazuje jednak, że nie określa terminu przydatności towaru od użycia jako dłuższego niż dwa lata). Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
⦁ W przypadku, gdy towar ma wadę, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Kupującego i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o ich uzupełnienie.
⦁ Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: info@folia-samochodowa.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
⦁ Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Kupującego o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.
⦁ Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Kupującego uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością towaru z umową, wymaga dostarczenia towaru do Sprzedawcy, Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


⦁ Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
⦁ W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; w szczególności ma prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej ⦁ www.uokik.gov.pl


§ 10 DANE OSOBOWE


⦁ Administratorem danych osobowych jest FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001069661, NIP 9452189638, REGON 363293653, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl
⦁ Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i polityką prywatności.
⦁ Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
⦁ Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.


§ 11 ZASTRZEŻENIA


Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.


§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


§ 13 ZMIANA REGULAMINU


⦁ Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodów takich jak: 
⦁ zmiana przepisów prawa;
⦁ wydanie decyzji administracyjnej lub wyroku, w wyniku którego Sprzedawca powinien zmienić Regulamin;
⦁ zmiana zakresu świadczonych usług.
⦁ Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcy, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania o zmianach w Regulaminie.
⦁ Sprzedawca poinformuje o zmianach w Regulaminie przez przesłanie nowej wersji Regulaminu z informacją o zmieniających się postanowieniach lub przez udostępnienie nowej wersji Regulaminu w Sklepie. Poinformowanie o zmianie Regulaminu może też nastąpić przez zamieszczenie komunikatu widocznego po wejściu na stronę internetową Sklepu lub po zalogowaniu się na konto. Zmiany Regulaminu wiążą użytkownika, jeśli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
⦁ Wypowiedzenie umów powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w formie dokumentowej w postaci wiadomości e-mail.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


⦁ Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
⦁ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
⦁ Załącznikami do Regulaminu są: (1) wzór odstąpienia od umowy, (2) wzór reklamacji. Załączniki są integralną częścią Regulaminu.
⦁ Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2023r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska
adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl
Adresat (w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 


Wzór formularza reklamacji

__________________
(miejscowość i data)
Dane
Imię i Nazwisko: _____________________
Adres: _________________
Adres e-mailowy: ____________________
Tel. kontaktowy: _____________________
Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

 

FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kamienna 5
30-199 Rząska 
info@folia-samochodowa.pl

REKLAMACJA

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____________________ towar, tj. ____________________________________________________________ jest wadliwy.

Wada polega na ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Wada została stwierdzona w dniu _____________________.

Z uwagi na powyższe żądam:

____________________________________


__________________
(podpis kupującego)


Regulamin konta


Regulamin konta w sklepie Folia-samochodowa.pl


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE


Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Folia-samochodowa.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep153253.shoparena.pl
Sprzedawca - FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001069661, NIP 9452189638, nr REGON 36329365300000.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


Adres pocztowy: ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska
Adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl
Telefon: 732082998


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies


§ 4 KONTO


Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@folia-samochodowa.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


3. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
4. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; w szczególności ma prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej 5. www.uokik.gov.pl


§ 6 DANE OSOBOWE


⦁ Administratorem danych osobowych jest FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kamienna 5, 30-199 Rząska wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001069661, NIP 9452189638, REGON 363293653, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl.
⦁ Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
⦁ Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
⦁ Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


§ 7 ZASTRZEŻENIA


1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
5. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
6. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
7. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
1. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy info@folia-samochodowa.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
2. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 
Regulamin newslettera
sklepu Folia-samochodowa.pl


§ 1 DEFINICJE


Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Folia-samochodowa.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep153253.shoparena.pl
Usługodawca - FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Kamienna 5 , 30-199 Rząska wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001069661, NIP 9452189638, nr REGON 36329365300000.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.


§ 2 Newsletter


Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@folia-samochodowa.pl.
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.


§ 3 Reklamacje


Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


§ 4 Dane osobowe


⦁ Administratorem danych osobowych jest FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kamienna 5 , 30-199 Rząska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001069661, NIP 9452189638, REGON 363293653, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl
⦁ Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
⦁ Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
⦁ Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


§ 5 Postanowienia końcowe


Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
⦁ Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
⦁ W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
⦁ W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: info@folia-samochodowa.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
⦁ Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 732 082 998
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium